Tabletki poronne pocztą

Women on Web to organizacja non-profit, która zapewnia dostęp do bezpiecznej aborcji farmakologicznej dla kobiet w krajach, w których aborcja jest ograniczona. Serwis udostępnia informacje na temat aborcji farmakologicznej oraz umożliwia zamówienie tabletek poronnych przez internet.
Kobieta stoi obok dużej różowej tabletki

Kim jesteśmy

Naszą misją jest zapewnienie kobietom możliwości dokonania bezpiecznej i legalnej aborcji w miejscach, gdzie nie mają do tego dostępu z różnych powodów, takich jak surowe prawo, brak kliniki aborcyjnej w pobliżu lub społeczne piętno. Organizacja działa globalnie, ale skupia się na krajach, w których aborcja jest ograniczona lub nielegalna. Oprócz pomocy fizycznej świadczymy również pomoc psychologiczną.

Na stronie Women on Web znajdziesz informacje na temat aborcji farmakologicznej. Proces polega na użyciu odpowiednich leków wywołujących poronienie (mifepriston i mizoprostol). Kobiety mogą skonsultować swoją sytuację zdrowotną i uzyskać pomoc poprzez kontakt z lekarzami współpracującymi z organizacją. Jeśli spełnione są określone kryteria (np ciąża nie jest zbyt zaawansowana)  a kobieta znajduje się w kraju, w którym Women on Web działa, może zamówić tabletki poronne niezbędne do aborcji i otrzymać je przesyłką pocztową.

Ważne jest podkreślenie, że Women on Web działa zgodnie z lokalnymi przepisami i przestrzega prawa w kraju, w którym mieszka pacjentka. Organizacja stawia na bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podczas całego procesu aborcji farmakologicznej, co gwarantuje najwyższy poziom i jakość usługi.

Najważniejszy jest dla nas Twój komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w całym procesie — od pierwszego kontaktu aż do czasu po zabiegu każda kobieta może w nieograniczony sposób korzystać z konsultacji i wsparcia współpracujących z nami lekarzy. To nie aborcja, ale społeczne przekonanie, że kobiety powinny w każdej sytuacji w której zachodzą w ciążę urodzić, jest przyczyną największego cierpienia. Najwyższy czas to zmienić. Z Women on Web usuniesz ciążę legalnie i bezpiecznie. Bez niewygodnych pytań, bez niepotrzebnych komentarzy, bez oceny.

Dbamy o to, aby niezależnie od okoliczności zajścia w ciążę kobieta miała dostęp do osiągnięć współczesnej medycyny i mogła przeprowadzić zabieg usunięcia ciąży w warunkach domowych. Bez konieczności tłumaczenia się z podjętych decyzji, bez konieczności wychodzenia w domu, w pełni bezpiecznie i legalnie.

Kobiety powinny mieć prawo do aborcji

Temat aborcji wzbudza wiele kontrowersji i emocji w społeczeństwie. Jest to kwestia, która dotyka zarówno sfery medycznej, etycznej, jak i prawnej. Wielu ludzi ma różne poglądy na ten temat, ale jedno jest pewne – kobiety powinny mieć prawo do aborcji. Dostęp do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży jest nie tylko kwestią praw człowieka, ale również warunkiem ochrony zdrowia, autonomii i równości kobiet.

Prawo do decydowania o własnym ciele

Każda kobieta powinna mieć prawo do decydowania o swoim ciele i życiu. Decyzja o kontynuowaniu lub przerywaniu ciąży powinna być osobistą decyzją podejmowaną przez samą zainteresowaną. Kobieta powinna mieć pełną kontrolę nad swoim ciałem i być w stanie podejmować decyzje dotyczące swojej reprodukcyjności zgodnie z własnymi przekonaniami, wartościami i okolicznościami życiowymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo kobiet

Dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i życia kobiet. Zakaz aborcji lub ograniczony dostęp do niej prowadzi do niebezpiecznych i często śmiertelnych zabiegów wykonywanych w tajemnicy, przez niekwalifikowanych osób lub w niehigienicznych warunkach. Legalna aborcja pod nadzorem medycznym jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem, które minimalizuje ryzyko powikłań i komplikacji zdrowotnych dla kobiet.

Kwestia równości i sprawiedliwości społecznej

Zakaz aborcji lub ograniczony dostęp do niej często dotyka szczególnie kobiety o niskich dochodach, niepełnosprawne, nieletnie, a także te mieszkające w obszarach wiejskich lub z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. To oznacza, że kobiety z mniejszymi zasobami mają ograniczoną kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem, co prowadzi do nierówności społecznych. Zapewnienie równego dostępu do aborcji to istotny krok w kierunku budowania społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości i równości.

Ochrona praw reprodukcyjnych

Prawo do aborcji jest jednym z fundamentów praw reprodukcyjnych kobiet. Reprodukcyjne prawa człowieka obejmują prawo do swobodnego wyboru, informacji, edukacji, dostępu do usług zdrowotnych i przerywania ciąży. Zapewnienie kobietom prawa do aborcji jest niezbędne dla ochrony i promocji ich praw reprodukcyjnych oraz zapewnienia im pełnego spektrum opieki zdrowotnej, włączając w to antykoncepcję, poradnictwo, opiekę prenatalną i opiekę poaborcyjną.

Ważność edukacji, świadomości i wsparcia

Ważne jest również promowanie edukacji seksualnej, świadomości reprodukcyjnej i dostępu do informacji na temat aborcji. Kobiety powinny mieć dostęp do rzetelnej i niezależnej wiedzy, która umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących swojego zdrowia i reprodukcyjności. Również zapewnienie wsparcia psychologicznego i społecznego dla kobiet, które decydują się na aborcję, jest niezwykle istotne, aby zapewnić im pełne wsparcie i opiekę w trudnym czasie.

Opiniotwórcze centra wpływu w Polsce twierdzą, że kobiety, które usuwają ciążę są pogrążone w depresji, niepokoju i innych skrajnie negatywnych emocjach. Fakty jednak są zupełnie inne. Największą traumą dla kobiety jest niechciana ciąża i urodzenie dziecka na które nie jest przygotowana.

Prawa kobiet do aborcji są kluczowe dla ich autonomii, zdrowia i równości. Dostęp do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży jest fundamentalnym prawem człowieka i warunkiem zapewnienia opieki zdrowotnej oraz równości w społeczeństwie. Promowanie edukacji, świadomości i wsparcia jest nieodzowne dla zapewnienia kobietom pełnego spektrum opieki zdrowotnej i możliwości podejmowania świadomych decyzji dotyczących siebie i swojego ciała.

Aborcja w Polsce

W polskim prawie, aborcja jest dopuszczona w określonych sytuacjach. Poniżej przedstawiam sytuację , w których polskie prawo umożliwia przerywanie ciąży:

Zagrożenie życia lub zdrowia matki: Jeśli kontynuowanie ciąży stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia matki, aborcja jest dozwolona. Decyzję o przeprowadzeniu aborcji podejmuje lekarz po przeprowadzeniu odpowiednich badań i ocenie ryzyka dla matki.

Podejrzenie ciężkiego uszkodzenia płodu: Jeśli istnieją poważne podejrzenia lub potwierdzone badaniami medycznymi, że płód jest dotknięty nieodwracalnymi wadami lub ciężkimi chorobami, aborcja może być przeprowadzona. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz.

Ciąża wynikła w wyniku przestępstwa: Gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, kobieta ma prawo do przerywania ciąży. Wymaga to zgłoszenia przestępstwa w policji oraz wydania stosownego orzeczenia przez prokuraturę.

Warto zaznaczyć, że polskie prawo dotyczące aborcji uległo zmianom w ostatnich latach, a dostępność do legalnego przerywania ciąży została znacznie ograniczona. Obecnie w Polsce obowiązuje prawo, które zakazuje aborcji z powodu wad płodu, co stanowi istotną zmianę w porównaniu do wcześniejszych przepisów.

Polki mają jednak możliwość zamówienia tabletek poronnych z zagranicy. Nie jest to sprzeczne z polskim prawem. Istotne jest aby kobieta zawiała leki jedynie na swój własny użytek.

Jakie są rodzaje aborcji?

Aborcja, czyli przerywanie ciąży, może być wykonywana na różne sposoby, w zależności od wieku ciąży, stanu zdrowia pacjentki oraz prawnego kontekstu kraju, w którym się odbywa. Poniżej przedstawiamy kilka głównych rodzajów aborcji stosowanych w praktyce medycznej.

1. Aborcja farmakologiczna

Farmakologiczna aborcja, znana również jako aborcja medyczna, jest stosowana we wczesnych stadiach ciąży, zazwyczaj do 9. tygodnia od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Procedura ta polega na przyjmowaniu dwóch leków jakimi są tabletki poronne: mifepriston i misoprostol. Mifepriston działa na blokowanie działania hormonu progesteronu, który utrzymuje ciążę, a misoprostol powoduje skurcze macicy i wydalenie zarodka. Farmakologiczna aborcja jest bezpieczną i bardzo skuteczną metodą usunięcia niechcianej ciąży.

2. Aspiracyjna aborcja próżniowa

Aborcja próżniowa, znana również jako aborcja aspiracyjna, jest najczęściej stosowanym rodzajem aborcji w pierwszym trymestrze ciąży (do 12. tygodnia). Procedura ta polega na wprowadzeniu cienkiej rurki (aspiratora) do macicy, która wytwarza podciśnienie, umożliwiając usunięcie płodu i tkanek z jamy macicy. Aspiracyjna aborcja próżniowa jest zazwyczaj przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych lub w klinice aborcyjnej i wymaga znieczulenia miejscowego lub ogólnego.

3. Łyżeczkowanie macicy

Aborcja za pomocą łyżeczkowania (inaczej znana jako tzw. „skrobanka”) jest stosowana w ciąży w średnim lub późnym okresie, zazwyczaj od 12. do 16. tygodnia. Procedura ta polega na rozszerzeniu szyjki macicy za pomocą cienkich metalowych prętów lub laminarii (naturalnego materiału), a następnie usunięciu płodu i tkanek za pomocą narzędzi chirurgicznych, takich jak kuretka. Aborcja za pomocą łyżeczkowania zazwyczaj wymaga znieczulenia miejscowego lub ogólnego i jest wykonywana w klinice aborcyjnej lub szpitalu.

4. Aborcja przez poród indukowany

Aborcja przez poród indukowany jest stosowana w przypadkach ciężkich wad płodu lub zagrożenia życia matki w późnym okresie ciąży. Procedura ta polega na indukowaniu porodu za pomocą farmaceutycznych lub medycznych środków, które powodują skurcze macicy i wydalenie płodu. Aborcja przez poród indukowany jest przeprowadzana w szpitalu pod ścisłą kontrolą medyczną.

5. Inne metody aborcji

Istnieją również inne, mniej powszechne metody aborcji, takie jak aborcja przez skurcz macicy (wywołanie poronienia za pomocą leków, które powodują skurcze macicy), aborcja przez histerotomię (wydalenie płodu poprzez nacięcie brzucha i macicy) oraz aborcja przez destrukcję płodu (zastosowanie technik chirurgicznych lub laserowych do niszczenia i usunięcia płodu).

Warto pamiętać, że rodzaj aborcji, który może być stosowany, zależy od wielu czynników, w tym wieku ciąży, stanu zdrowia pacjentki, dostępności usług medycznych oraz przepisów prawnych w danym kraju. W każdym przypadku decyzję o rodzaju aborcji powinien podejmować lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności i potrzeby pacjentki.

Zalety aborcji tabletkami poronnymi

Aborcja tabletkami poronnymi, znana również jako farmakologiczna aborcja, jest jedną z metod przerywania ciąży dostępną dla kobiet. W przeciwieństwie do inwazyjnych procedur chirurgicznych, aborcja tabletkami poronnymi zapewnia kobietom bezpieczną i prywatną alternatywę.

Bezpieczeństwo

Aborcja tabletkami poronnymi jest procedurą bezpieczną dla większości kobiet. Wykorzystuje ona leki, takie jak mifepriston i misoprostol, które powodują wywołanie poronienia. Ta metoda jest mniej inwazyjna niż chirurgiczna aborcja, nie wymaga żadnego naruszenia struktur anatomicznych. Dla wielu kobiet, które obawiają się procedur chirurgicznych lub nie chcą poddać się zabiegowi, aborcja tabletkami poronnymi stanowi atrakcyjną opcję.

Prywatność

Aborcja tabletkami poronnymi daje kobietom możliwość przeprowadzenia procedury w zaciszu swojego domu i w dogodnym dla nich czasie. Daje to większą prywatność i kontrolę nad procesem. Kobiety mogą czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie, gdy zabieg przerwania ciąży odbywa się w dobrze znanym miejscu, wśród bliskich osób, które mogą zapewnić wsparcie emocjonalne.

Mniejsze ryzyko powikłań

Farmakologiczna aborcja z wykorzystaniem tabletek wczesnoporonnych, gdy przeprowadzona jest zgodnie z zaleceniami lekarza, ma niskie ryzyko powikłań. W porównaniu do inwazyjnych procedur chirurgicznych, aborcja tabletkami poronnymi bardzo rzadko prowadzi do poważnych powikłań. Jednak ważne jest, aby kobieta miała dostęp do informacji na temat zabiegu i wsparcia lekarskiego w trakcie całego procesu.

Aborcja tabletkami poronnymi oferuje wiele korzyści dla kobiet. Jest bezpieczna, mniej inwazyjna, zapewnia większą prywatność i kontrolę nad kuracją. Mniejsze ryzyko powikłań to największa zaleta tej metody.

Warto zapewnić kobietom dostęp do tej alternatywy, aby mogły podejmować decyzje dotyczące swojego zdrowia i ciała w sposób odpowiedzialny i autonomiczny. Dzięki Women on Web kobiety taką możliwość dostają.

Produkty

Przewiń na górę